Web Accessibility – הנגשת אתרים יותר מ-20% מאוכלוסיית ישראל מורכבת מאנשים בעלי מוגבלויות כלשהן, בין אם פיזיות, נפשיות או שכליות. מדובר בחלק ניכר מהאוכלוסייה, אשר עבורה – הגלישה והשהות באתרי אינטרנט הופכת לעיתים מסובכת וקשה.

בשל כך, ובשל המודעות ההולכת וגוברת לעקרון שוויון ההזדמנויות, גובש ונכנס לתוקפו חוק ההנגשה בישראל, המחייב כל בעל אתר להתאים אותו לגולשים עם מוגבלויות כגון עיוורים, חירשים ובעלי מוגבלות מוטורית.

כיצד מתבטאת ההנגשה?הנגשת אתרים מתבטאת במגוון פונקציות. למשל: לקויי ראיה משתמשים בתוכנות של קורא מסך; אנשים עם מוגבלות מוטורית מנווטים בנוחות באתר באמצעות מקשי מקלדת ייעודיים; לקויי שמיעה נעזרים בכתוביות; ואנשים עם מוגבלות נפשית ו/או שכלית זקוקים לתוכן ידידותי, נהיר ופשוט.

לפי החוק הישראלי, בעלי אתר אשר לא יבצעו את ההתאמות הדרושות, יהיו חשופים לתביעה של עד 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

הטמעה יסודית ומקיפהאנו בנגיש בקליק נבצע בדיקת נגישות מקיפה ונבצע את הנגישות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 5568 ברמה AA. כמו כן, נבצע את כל התיקונים הנדרשים על מנת שאתרכם יעמוד בכל הקריטריונים לאתר נגיש על פי תקן ישראלי 5568 ברמה AA.

תהליך ההנגשה בחמישה צעדים:הטמעת קוד נגישות – הטמעת קוד הנגישות בקוד המקור.ביצוע הנגשה בכל האתר – מיפוי יסודי של האתר, התבניות והדפים, והתאמתם לנגישות בתקן AA.בדיקות חיצוניות וביקורת צד ג` – בדיקות נוספות על ידי מומחים חיצוניים, כולל בדיקת האתר על ידי עיוורים שהוסמכו לכך באמצעות תוכנות .הצהרת נגישות – פרסום הצהרת נגישות באתר שהלקוח יספק לחברה.

ADA Compliance

נגיש בקליק תספק עבורכם את ההבהרות עבור ההצהרה. יש לפרסם בהצהרה את פרטי יועץ הנגישות בחברה או אחראי הנגישות וכן את הסדרי הנגישות הקיימים בחברה.

סיום הליך ההנגשה וקבלת חוברת הדרכה לניהול תוכן נגיש. בשלב זה ועל פי שיקול דעתכם, ניתן לשכור שירותי יועץ נגישות לביצוע בדיקת הנגישות באתר והגשת דוח לנגיש בקליק.

Call Now Buttonחייגו להצעת מחיר דילוג לתוכן